• kucharz
  • fryzjer
  • mechanik samochodowy
  • tynkarz
  • rzeźbiarz

O izbie

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła działającą z mocy ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. Jest reprezentantem rzemieślników i przedsiębiorców z województwa małopolskiego. Zrzesza 6 jednostek: 5 cechów o zasięgu powiatowym i  spółdzielnię rzemieślniczą w Gorlicach. W jednostkach tych zrzeszeni są producenci i usługodawcy. Jednym z głównych zadań Izby jest przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie. Izba jest członkiem Związku Rzemiosła Polskiego.

Zrzeszone Organizacje

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

Związek Rzemiosła Polskiego