Legalizacja świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich

https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/legalizacja-swiadectw-czeladniczych-i-dyplomow-mistrzowskich/

Legalizacja

Legalizacja świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowski
prowadzona jest w dwóch etapach:

Skip to content