Egzaminy

Informacji w sprawie warunków dopuszczania do egzaminów, opłat egzaminacyjnych i sposobu przeprowadzania egzaminów udziela Główny Specjalista do spraw Kwalifikacji Zawodowych

18-443-66-69,

18-443-66-89 wew.12
lub Sekretariat Izby oraz biura poszczególnych Cechów.