Kontakt

Lokalizacja siedziby Izby

budynek Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
Nowy Sącz, ul. Żółkiewskiego 18