Limanowa

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej

34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 5

Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw rzemieślniczych z terenu powiatu limanowskiego zrzeszają się na zasadach dobrowolności w Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej,

Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. św. Józefa

Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej

Szkoła prowadzi oddziały z nauką zawodowego języka angielskiego i niemieckiego.

Lokalizacja siedziby cechu

Pozostałe zrzeszone organizacje