Zakopane

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem

Zakopane, ul. Gimnazjalna 1

Cech jako dobrowolny związek pracodawców, rzemieślników i przedsiębiorców jest organizacją Samorządu Gospodarczego Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości z terenu powiatu tatrzańskiego.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem to placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej.

Lokalizacja siedziby cechu

Pozostałe zrzeszone organizacje

Skip to content