Dokumenty do pobrania

Poniższe dokumenty można pobrać w formacie PDF, wydrukować i wypełnić lub można wypełnić online w przeglądarce internetowej, wydrukować i podpisać. Zalecamy użyć przeglądarkę internetową Chrome lub Internet Explorer. Jeżeli Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje formatu interaktywnego formularza PDF to wniosek można otworzyć w Adobe Acrobat lub innym programie do przeglądania plików PDF.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego

Wniosek do wydrukowania i wypełnienia.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (dotyczy uczniów ostatniej klasy branżowej szkoły 1 stopnia)

Wniosek do wydrukowania i wypełnienia.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego pracownika młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w formach pozaszkolnych

Wniosek do wydrukowania i wypełnienia.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego osoby dorosłej

Wniosek do wydrukowania i wypełnienia.

Wniosek o wydanie duplikatu.

Wniosek do wypełnienia i wydrukowania.

Nowa organizacja egzaminów czeladniczych 2022

Europass

Europass – Suplement do świadectwa czeladniczego oraz Europass – Suplement do dyplomu mistrzowskiego wydaje Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu na złożony wniosek osobie, która zdała egzamin po 1 marca 2013r.

Suplement zawiera opis umiejętności i kompetencji potwierdzonych  zdanym egzaminem wraz ze wskazaniem zawodów, które są dla niego dostępne, z zastrzeżeniem, iż prawo do ich wykonywania w poszczególnych państwach członkowskich UE może być uwarunkowane spełnieniem dodatkowych wymogów. Dokument ten wystawiany jest nieodpłatnie w języku polskim, a na życzenie również w języku angielskim.

Wniosek do wydrukowania i wypełnienia.

Wniosek do wypełnienia online i wydrukowania