Gorlice

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach

38-300 Gorlice, ul. Kołłątaja 16

Cech jest dobrowolnym związkiem pracodawców, rzemieślników i przedsiębiorców z terenu powiatu gorlickiego.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa im Jana Kilińskiego

Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach.

Spółdzielnia Rzemieślnicza w Gorlicach

38-300 Gorlice, ul. Piłsudskiego 8

Teren działania: cały kraj i poza granicami kraju
Własność: prywatna

Cel gospodarczy: organizowanie i udzielanie pomocy w prowadzeniu działalności usługowej

i wytwórczej zrzeszonym członkom. Istnieje możliwość finansowego i prawnego wspomagania przy wykonawstwie usług o raz korzystania z referencji Spółdzielni.

Jesteśmy otwarci na współpracę z nowymi rzemieślnikami.

Spółdzielnia zajmuje się wynajmem własnych lokali, oferuje również, poprzez swoich rzemieślników wykonawstwo robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych, wod.-kan. i c.o.

Członkowie: rzemieślnicy wykonujący działalność gospodarczą i pracownicy Spółdzielni.

Ilość zrzeszonych członków – 13 osób.

Spółdzielnia jest członkiem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie pełni wobec spółdzielni funkcję związku rewizyjnego.

Organy Statutowe:
  • Walne Zgromadzenie,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zarząd
Pozostałe informacje:
  • biuro czynne: od poniedziałku do piątku, w godzinach od godz.7 – 15,
  • email: biuro.sprzem@wp.pl,
  • tel. 665 522 588 lub 18-353-78-74

Lokalizacja siedziby cechu

Pozostałe zrzeszone organizacje