Wpis do CEIDG

Od 1 października 2020r. izby rzemieślnicze zgodnie z art.44 ustawy o CEIDG i PIP będą dokonywały wpisów do CEIDG informujących o uzyskaniu kwalifikacji czeladnika i mistrza przedsiębiorców zarejestrowanych w tym rejestrze.

Wpis dokonywany będzie z urzędu  przez właściwą izbę rzemieślniczą w terminie 14 dni od uzyskania tytułu zawodowego.

Przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG, którzy uzyskali tytuły zawodowe przed 1 października 2020r. mogą ubiegać się o dokonanie takiego wpisu wypełniając załączony wniosek, który dostępny będzie również na stronie internetowej naszej Izby.

Wniosek o wpis przedsiębiorca składa do izby rzemieślniczej, w której uzyskał tytuł zawodowy.

Od 1 października 2020r. obowiązują także nowe druki wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego.

Podstawa prawna: Dz.U. z 2018r. poz. 647 ustawa o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Wniosek o przekazanie do CEIDG.

Wniosek do wydrukowania i wypełnienia.