XXXVI Zjazd Delegatów IRiP w Nowym Sączu

XXVI Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu odbył się w dniu 30 czerwca 2020r. o godz.10.00 w Hotelu Beskid ul. Limanowskiego 1
w Nowym Sączu.

Podczas Zjazdu miała miejsce uroczystość wręczenia odznaczeń rzemieślniczych.

Osoby i instytucje wyróżnione odznaczeniami:

najwyższe wyróżnienie w rzemiośle – Honorową Odznakę „Szabla Kilińskiego” wręczono:

 • Cechowi Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem
 • Marii Rzankowskiej – długoletniej rzemieślniczce z Cechu w Zakopanem,
 • Janowi Wojnarskiemu – długoletniemu rzemieślnikowi z Cechu
  w Gorlicach.

Platynowym Medalem imienia Jana Kilińskiego  za zasługi dla Rzemiosła Polskiego wyróżnieni zostali:

 • Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach
 • Beata Rzepiela – Dyrektor Biura Izby
 • Halina Król – Główny Specjalista ds. Organizacyjno-Samorządowych – pracownik Izby,
 • Henryk Jędrzejek –  członek Zarządu Izby,
 • Wacław Kretowicz – rzemieślnik z Cechu w Gorlicach,
 • Mirosław Wantuch – rzemieślnik z Cechu w Gorlicach.

Decyzją Kapituły Konkursu „Małopolski Rzemieślnik Roku 2019”
z terenu działania naszej Izby zostali uhonorowani Panowie Wiesław Leśniak i Andrzej Zięcina – rzemieślnicy, członkowie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

Złotym Medalem imienia Jana Kilińskiego wyróżnieni zostali:

 • Maria Tokarczyk – długoletnia pracownica Biura Izby,
 • Edward Miarecki – długoletni członek Cechu w Gorlicach

Honorową Odznakę Rzemiosła otrzymali:

 • Agata Król-Mirek – Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia
  w Krynicy Zdroju
 • Tadeusz Wiśniowski – długoletni członek tut. Izby
 • Paweł Cieślicki – członek Zarządu Izby

Honorową Odznaką Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu „za zasługi w rzemiośle” wyróżniona została Pani Agata Ptaszek – Główna Księgowa Izby.

Szabla Kilińskiego dla pani Marii Rzankowskiej
Delegaci Zjazdu
Szabla Kilińskiego dla Pana Jana Wojnarskiego
Szabla Kilińskiego dla Cechu w Zakopanem
Platynowy Medal dla Cechu w Gorlicach
Małopolski Rzemieślnik Roku 2019