Pielgrzymka Rzemieślników do Sanktuarium Św. Józefa w Krzeszowie

19 marca 2024r. na zaproszenie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej udaliśmy się wraz z naszym Duszpasterzem Rzemiosła Nowosądeckiego ks. Andrzejem Mulką do Sanktuarium Św. Józefa w Krzeszowie. Okazją była VII Pielgrzymka Rzemieślników i Bractwa Św. Józefa. Zwiedziliśmy Pocysterskie Opactwo wśród którego znajduje się Sanktuarium Św. Józefa oraz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. To niezwykłe miejsce określane jest mianem Europejskiej Perły Baroku. Po Mszy Św. którą celebrował ks. Biskup Piotr Wawrzynek spotkaliśmy się na wspólnej agapie. Ciepłe i serdeczne przyjęcie nas przez Gospodarzy zwieńczyło wręczenie przez Pana Zdzisława Ładzińskiego Prezesa Izby Rzemieślniczej Dolnośląskich Odznak Rzemiosła.