XXV Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

W dniu 17 czerwca 2019r. obradował XXV Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczosci w Nowym Saczu. Zebrani Delegaci dyskutowali o sytuacji rzemiosła w obecnych czasach i zastanawiali się nad rozwiązaniami nurtujących problemów. Uchwalili również zmiany w statucie Izby oraz udzielili absolutorium Zarzadowi.

dav

 

dav