Spotkanie świąteczno – noworoczne

W dniu 18 grudnia 2018r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne zorganizowane przez Zarząd Izby. Przybyłych Gości powitał Prezes Izby Pan Tadeusz Szewczyk. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz samorządowych – Starosta Nowosądecki Pan Marek Kwiatkowski, Radni Miasta Nowego Sącza Pani Marta Poremba i Pan Krzysztof Krawczyk, Pan Zbigniew Majka Naczelnik Urzędu Skarbowego, Pan Paweł Motyka Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, Pan Józef Pyzik Prezes Kongregacji Kupieckiej, Pani Agata Król – Mirek Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia w Krynicy Zdroju, Pani Jadwiga Marzec – wykładowca w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Izby oraz autorka książki „Marzenia nie liczą lat”, Pani Grażyna Kulig bohaterka książki „Marzenia nie liczą lat”, była rzemieślniczka prowadząca zakład tapicerski zrzeszona w nowosądeckim Cechu, członkowie Komisji Rewizyjnej, Dyrektorzy i Kierownicy Cechów zrzeszonych w naszej Izbie. Uroczystości przewodniczył Ks. Andrzej Mulka duszpasterz rzemiosła nowosądeckiego, Dyrektor Wydawnictwa „Promyczek Dobra”.

W świątecznej, miłej atmosferze złożyliśmy sobie życzenia i połamaliśmy się opłatkiem.

Serdecznie dziękujemy naszym Gościom za obecność i piękne życzenia!

 

dav

dav

dav

dav