Forum Rynku Pracy dla Rzemiosła

W dniu 19 listopada 2019 r. w siedzibie Izby odbyło się Forum Rynku Pracy dla Rzemiosła. Forum zorganizowane zostało przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Maciej Podgórski reprezentujący Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw z Biura Terenowego w Krakowie, Pan Michał Kądziołka Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Pani Ewa Augustyn – Krok Kierownik Powiatowego Punktu Informacji MARR w Nowym Sączu. Prezes Izby Pan Tadeusz Szewczyk zachęcił zebranych do debaty na temat problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zwłaszcza tych dotyczących zatrudniania pracowników. Uczestnicy spotkania: Prezesi Cechów, rzemieślnicy – przedsiębiorcy oraz Dyrektorzy Biur Cechów dyskutowali o problemach i potrzebach pracodawców w zakresie pozyskiwania kompetentnej i wykwalifikowanej kadry. Pracodawcy zgłosili w tej kwestii swoje potrzeby i oczekiwania oraz zapewnili o kontynuowaniu współpracy. Pan Maciej Podgórski przedstawił podejmowane przez Rzecznika MŚP działania na rzecz wspierania i pomocy udzielanej przedsiębiorcom. Zachęcił przedsiębiorców do zgłaszania problemów z jakimi muszą się mierzyć w codziennej działalności gospodarczej podkreślając, że każda sprawa zostanie rozpatrzona i objęta wsparciem. Wszystkie zgłoszone przez przedsiębiorców postulaty zostały przyjęte przez Rzecznika MŚP oraz przedstawicieli WUP z zapewnieniem skutecznego zajęcia się tymi sprawami.