Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r