Powrót młodocianych na naukę zawodu

https://www.gov.pl/web/edukacja/od-1-czerwca-wznawiamy-praktyki-i-zajecia-praktyczne-dla-kolejnej-grupy-uczniow

https://www.gov.pl/web/edukacja/od-1-czerwca-wznawiamy-praktyki-i-zajecia-praktyczne-dla-kolejnej-grupy-uczniow