Izbowy Opłatek

W dniu 21 grudnia 2016r. po zakończeniu posiedzenia Zarządu Izby o godz. 12.00 Członkowie Zarządu, Dyrektorzy i Kierownicy Cechów, Dyrektor ZSZ oraz Pracownicy Biura Izby zebrali się na corocznym spotkaniu opłatkowym.

Uroczystości przewodniczył Duszpasterz Rzemiosła Izby ks. Andrzej Mulka.

Zdjęcia w galerii